Tinokutambira JIMU kurima!

Sarudza chigadzirwa muchikwata kutanga: